Ссылка на сайт community.adobe.com/t5/adobe-express-discussions/unable-to-use-lowercase-font-of-custom-font-uploaded/m-p/12929431

community.adobe.com/t5/adobe-express-discussions/unable-to-use-lowercase-font-of-custom-font-uploaded/m-p/12929431